Fra Berlin til Bergen

 

     

40 europeiske ministre for høyere utdanning
møtes i Bergen 19.-20. mai 2005

for å se på fremgangen i Bologna-prosessen
siden Berlinmøtet september 2003,

og for å bestemme den videre utvikling mot
et felles europeisk utdannelsesområde innen 2010

Ønsket om en felles europeisk standard for utdanning står høyt og vil være et incentiv til større mobilitet blant studentene. Dette vil føre til at flere kan bruke sine utdanninger tatt andre steder i verden og at de kan få anvende dem i det landet de havner. Mange tar i dag opp forbrukslån for å gjennomføre studier i utlandet og ønsker naturligvis å dra nytte av sin kunnskap i hjemlandet.

Bologna-prosessen handler derfor om å skape et europeisk område for høyere utdanning, og hvor arbeidet med for eksempel å lage et to-trinns gradssystem med en overgangsmulighet mellom de ulike landene har vært blant målene.

Å kunne bevege seg fritt i Europa og utdanne seg der man ser det formålstjenlig, samt å kunne dra nytte av utdannelse der hvor man måtte ønske er derfor et høyt verdsatt mål. Med et lån uten sikkerhet, hvis det er nødvendig kan derfor norske studenter få en fullverdig utdannelse i et hvilket som helst europeisk land og deretter kunne komme hjem til Norge uten å være engstelig for å ha tatt en utdannelse som ikke godkjennes.